เสียตังค์แต่ไม่ต้องเสียใจ

สะสมยอดเสียรายวันครบ

1,500 บาท รับ 20 เพชร

3,000 บาท รับ 40 เพชร

5,000 บาท รับ 60 เพชร

10,000 บาท รับ 100 เพชร

50,000 บาท รับ 550 เพชร

100,000 บาท รับ 1,100 เพชร